TEST SİSTEMLERİ

Demir Kuş Test Sistemi 

Demir Kuş (Iron Bird) Test Sistemi, Türkiye'de bugüne kadar geliştirilen en sofistike test sistemi olup, uçağın başta uçuş kontrol sistemi olmak üzere kritik sistemlerinin ve alt bileşenlerinin tamamının test edildiği bir test platformudur.

Temel Özellikler

 • Test Yönetim Merkezi
 • Test Donanımı
 • Test Donanım Altyapısı

Demir Kuş (Iron Bird) Test Sistemi, uçuş kontrol sisteminin yeterliliğini gerçek zamanlı olarak ölçerek uçağın her türlü manevra koşullarında maruz kalacağı aerodinamik yükleri ve arıza senaryolarını test yoluyla (laboratuvar ortamında) uygulayabilmektedir.

TAAC, Türkiye'nin vizyon projelerinden olan MMU KAAN ve HÜRJET için Demir Kuş Test Sistemlerini geliştirmektedir. HÜRJET Projesinde aktif olarak kullanılan sistem sayesinde test uçuşları daha güvenli bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Kullanım Alanları

 • Uçuş Kontrol Sistem Testleri
  • Uçuş Kontrol Eyleyici Testleri
  • Uçuş Kontrol Bilgisayarı Testleri
 • İniş Takımı ve Kapak Sistemi Testleri
 • Uçak Elektrik Sistemi Testleri
 • Uçak Hidrolik Güç Sistemi Testleri 

Hurjet Altinkus Ironbird

Hurjet Ironbird Test Sistemi

Ürün Özellikleri

 • 10 Farklı İstasyon ve 6 Farklı Yazılım Üzerinden Senaryo Oluşturma ve İzleme
 • Merkezi Kontrol Bilgisayarı Kanallarına Hata Ekleme ve İzleme
 • Çevresel Koşullandırma Testleri
 • Yağ Koşullandırma Testleri
 • Operasyonel Çalışma Sıcaklığı: 5-35 °C 
 • 18 Tane Eyleyiciyi Eşzamanlı Olarak Kontrol Edebilme ve Yükleme Yapabilme 
  • Birincil ve İkincil Uçuş Kontrol Eyleyicileri
  • İniş Takımı Eyleyicileri 
 • Uçak Ekipmanları Simülasyonu 
  • Uçuş Kontrol Bilgisayarı
  • Uçuş Hidrolik Sistem Kontrolcüsü (RIU)
  • Merkezi Kontrol Bilgisayarı
  • Uçak Eyleyicilerinin Olmadığı Durumlarda Debi/Tüketim Simülasyonu

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.