Ekibe Katılın

TAAC, Türkiye'nin lider ülke olmasında rol oynamak isteyen fizik, mekatronik, bilgisayar ve elektronik, haberleşme, yapay zeka, malzeme bilimi ve havacılık mühendislerinin buluşma yeridir. İnsan kaynakları politikalarımızı bu bilinç ve misyonu yansıtacak şekilde oluşturuyor, geliştiriyor ve uyguluyoruz.

Çalışanlarımızın eğitim durumlarına göre dağılımı

Yüksek Lisans ve Doktora
Derece Sahipleri

15%

Lisans Derecesi
Sahipleri

61%

Teknik Lise Derecesi
Sahipleri

24%

Üniversite İş Birlikleri

Üniversite iş birliklerimizle öğrencilerin endüstriyel tasarım ve ürün geliştirmeden mekatronik ve yapay zekaya kadar çeşitli alanlarda teorik bilgilerini pratiğe dökmelerini sağlıyoruz. Kariyer ve eğitimlerine destek olmak için üniversite ve sanayi arasında köprü kurmalarına yardımcı oluyoruz.

University Collaborations

Bize Katılmaya Hazır mısın?

Birlikte dünyayı daha iyiye doğru değiştirelim!

İş Tecrübeleri

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.